Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Νέες αρμοδιότητες...

Πέρα από τις αρμοδιότητες που είχε ο κάθε Δήμος, με το νέο νόμο οι αρμοδιότητες αυξάνονται,επομένως τέρμα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι-γλάστρες.
Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι όλα πλέον θα χρειάζονται συνεχή αγώνα και μάχη για το καλύτερο.
Ξεφυλλίζοντας λοιπόν το Νόμο του "Καλλικράτη" βλέπουμε τις παρακάτω νέες αρμοδιότητες:

-Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος μελετών κτλ.
-Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, χορήγηση κάρτας αναπηρίας, καταβολή επιδομάτων, χορήγηση άδειας, ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες καθώς και σε συλλόγους και σωματεία, χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
-Οργάνωση διενέργειας εμβολιασμών, υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, αδειοδοτήσεις υγειονομικών επιχειρήσεων.
-Ανέγερση σχολείων, κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητες στον τομέα της διά βίου μάθησης, δυνατότητα ίδρυσης της λειτουργίας και εποπτείας κέντρου διά βίου μάθησης, όπως σχολές γονέων και κέντρα κατάρτισης ανηλίκων.
-Έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, έκδοση σειράς επαγγελματικών αδειών.
-Μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας που αφορούν την γεωργία, την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία και την αλιεία.
-Τοπικές συγκοινωνιακές γραμμές.

Όλα πλέον είναι στα χέρια σας αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι και σε αυτή τη μάχη ο αγώνας όλων θα είναι αυτός που θα πάει β ή μ α τ α μπροστά τη νέα πόλη μας.