Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Για όσους και "όσες" δεν ξέρουν..


« Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται από το σύνολο της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου».