Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Oι πρώτες αρμοδιότητες...

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Πολύδωρος Τσελέκας
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:Δημήτριος Μανάρας
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου : Ρέππας Ιωάννης

-Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας: Ελαιοτριβάρης Ιωάννης
-Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών : Zαλακούδη Ευγενία (Ξύδη)
-Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υποθέσεων & Κ.Ε.Π: Mαρίνης Κων/νος
-Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης:Kαμαρινόπουλος Σωτήριος
-Αντιδήμαρχος Πόλης Καματερού: Πότσης Ζήσης
-Αντιδήμαρχος Πόλης Αγίων Αναργύρων: Δρόσος Γεώργιος

Οικονομική Επιτροπή: Ελαιοτριβάρης Ιωάννης, Παντελιάς Νικόλαος, Πότσης Ζήσης, Τσίρμπας Γεώργιος, Ρέπππας Ιωάννης και Κατσαντώνης Δημήτριος, Νταηλάκης Νικόλαος, Τερζόγλου Παναγιώτης.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Καμαρινόπουλος Σωτήριος, Κατσιμάρδος Σωτήριος, Δρόσος Παππάς Γεώργιος, Κουτελιέρης Ιωάννης, Κουρλέτης Απόστολος και Μάρας Βασίλειος, Τρίγκα Νίκη, Τερζόγλου Παναγιώτης.