Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Είναι θέμα ικανότητας...

Κάποιοι να σταματήσουν να κρίνουν σύμφωνα με τα προσωπικά τους συμφέροντα γιατί ο Δήμος δε είναι γραφείο εύρεσης εργασίας αλλά πυρήνας αποφάσεων για έργα και υπηρεσίες προς το συμφέρον του πολίτη.
Επομένως, η ικανότητα των Δημοτικών Συμβούλων και των υποψηφίων κρίνεται από την παρουσία και την φωνή στα προβλήματα της περιοχής μας και μόνο.