Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Καλή σχολική χρονιά!

Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα νέα παιδιά του Δήμου μας.
Εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι επικοδομητική για όλους τους μαθητές.
Να είναι μία αποτελεσματική και δημιουργική σχολική χρονιά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Νικόλαος Μαξούρας