Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Πραγματικά απίστευτο!

Ναι, ναι, το ξέρω....πραγματικά απίστευτο!

Πολλαπλασιάσετε :

13837 X (
την ηλικία σας) X 73 = ;;;