Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Απορία!


Επειδή το έχω απορία!
Όσον αφορά τα Τοπικά Συμβούλια Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) και τον Καλλικράτη..τι θα γίνει;

Θα συνεχιστούν κανονικά αυτά τα (χωρίς ουσία) συμβούλια;

Kαι αν συνεχίσουν θα υπάρχουν αρμοδιότητες ή να 'χαμε να λέγαμε;