Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Για να μην ξεχνιόμαστε.....Κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πραγματοποιήθηκαν διάφορες μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς του κράτους. Δημιουργήθηκαν θεσμοί όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού του δημόσιου τομέα (Α.Σ.Ε.Π.), οΣυνήγορος του Πολίτη, κατασκευάστηκαν κέντρα υγείας, περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία, ιδρύθηκαν τα Τ.Ε.Ι., το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το ολοήμερο σχολείο, η ενισχυτική διδασκαλία , ιδρύθηκαν τα ΚΕΠ, αναγνωρίστηκε οριστικά η Εθνική Αντίσταση και τα δικαιώματα των αγωνιστών της στον αγώνα κατά των κατακτητών, άλλαξε ο ρόλος και τη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος. Αποποινικοποιήθηκε η μοιχεία και θεσπίστηκε ο πολιτικός γάμος.

Κατασκευάστηκαν μικρά και μεγάλα έργα υποδομής στην περιφέρεια με κονδύλια των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (Μ.Ο.Π.) που ξεκίνησαν το 1984 και ολοκληρώθηκαν το 1993. Αναβαθμίστηκε η τοπική αυτοδιοίκηση. Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση(Ο.Ν.Ε.). Τα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, Κ.Π.Σ.) κατασκευάστηκαν τα λεγόμενα «μεγάλα έργα» όπως το μετρό της Αθήνας, το νέο αεροδρόμιο της Αθήνας, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Αττική Οδός, η Εγνατία Οδός, τα ολυμπιακά έργα κ.ά